Obrazek ze strony juilliard.edu

Sztuka tańca

Artyści mają wiele sposobów na wyrażanie emocji. Najstarszą formą sztuki jest taniec, który potrafi przekazać widzowi mnóstwo emocji. Taniec to forma określonych ruchów, które w połączeniu z muzyką tworzą wspaniały efekt kulturalny. Ruch ciała tancerza jest skoordynowany z muzyką przy której tańczy.

Każda epoka historyczna i kultura zawiera w sobie taniec. Pierwsze rodzaje tańca były związane z religijnymi przesądami. Ludzie tańczyli aby sprowadzić deszcz podczas suszy i mocno wierzyli że dzięki temu zmienią pogodę. Taniec ma również charakter obrzędowy w wielu kulturach. I tak w wielu kulturach taniec występuje w formie tańca rytualnego i wojennego. Taniec ma swój podział na poszczególne rodzaje. Wyróżnia się taniec klasyczny, współczesny czy historyczny. Taniec oprócz wspaniałej sztuki jest doskonałą rozrywką. Występuje w formie tańca dworskiego, tańca salonowego, nowoczesnego czy towarzyskiego. Podział tańca jest bardzo zróżnicowany ale jest to najpiękniejsza forma wyrażania emocji.

Zdjęcie ze strony nowyfolder.com

Sztuka literatury

Literatura ma długą historię. Początkowo była przekazywana odbiorcom w formie ustnej, później zaczęto ją zapisywać. Dzięki takim zapisków, są wspaniałą pamiątką historyczną. Zalążki literatury można było już powszechnie spotkać w średniowieczu. Początkowo były to powieści i legendy, przekazywane ludziom.

Ważnym elementem tamtejszej literatury była miłość. Popularne utwory literackie tamtego okresu to eposy i pieśni. Sztuka literacka przechodziła później różne fazy rozwoju, charakterystyczne dla danych epok. I tak najbardziej znane okresy literackie to okres starożytności, romantyzmu, baroku, pozytywizmu czy młodej Polski. Każda epoka miała różną sytuację polityczną i kulturalną dlatego tworzenie dzieł literackich opierało się na odmiennych zasadach. Ale każda epoka wniosła do literatury coś nowego i miała inny udział w tworzeniu utworów przez ich twórców. Bogactwo literatury jest ogromne. Oprócz wartości historycznej, dają czytelnikom wspaniały przekaz rzeczywistości, oczami pisarza.

Zdjęcie ze strony screenrant.com

Sztuka gry aktorskiej

Artyści w różny sposób wyrażają swoje emocje. Tworzą piękne rzeźby, malują wspaniałe obrazy, lub przekazują swoje uczucia ludziom, grając w filmach i sztukach teatralnych. Film oprócz treści, jaką przekazuje widzom, pokazuje trudną sztukę artystów, którzy biorą w nim swój udział. Rodzaje gatunków filmowych są zróżnicowane i wymagają różnych umiejętności aktorskich.

Czy thriller, komedia czy horror, przekaz emocji jest inny. Jednak ta forma sztuki daje wspaniały efekt dla widza, który oglądając fikcyjną rzeczywistość, może razem z aktorami przeżywać emocje z filmów. Teatr to także widowisko aktorskie, które ma za zadanie przekazać widzom treść sztuki. Spektakle teatralne są poprzedzone wieloma próbami. Aktorzy szlifują swoje role, aby jak najlepiej je zagrać. Gra aktorska jest niezwykła sztuką. Człowiek na zawołanie musi pokazać widzowi radość, smutek, żal, a czasami zmusić się do łez. Dobry aktor, potrafi fikcję zmieszać z rzeczywistością i w swój świat wciągnąć widza, który go ogląda.

Obrazek ze strony blogspot.com

Dzieła sztuki

Pamiątki historyczne mają różną formę. Artyści pozostawili wspaniałe dzieła sztuki w postaci rzeźb, obrazów, utworów muzycznych, czy literackich. Czasami dzieła odegrały tak ważną rolę w historii, że współcześnie są uważane za najważniejsze i najbardziej znane zabytki. Obraz Jan Chrzciciel został namalowany przez Leonarda Da Vinci.

Powstanie ostatecznego obrazu poprzedzone zostało różnymi szkicami. Postać, jaka widnieje na tym obrazie jest wspaniale uchwycona barwami, które potrafią podkreślić każdy szczegół obrazu. Barwy i kolory, jakie ten artysta łączył ze sobą, ukazywały dzieła o bardzo żywym, realnym przekazie. Obraz pochodzący z piętnastego wieku to Dama z łasiczką, namalowany przez Leonardo da Vinci. Przedstawia kobietę, która trzyma na rękach łasiczkę. Jest to wbrew pozorom obraz bardzo symboliczny, który faktycznie przedstawia Cecylię Gallerani, która była kochanką króla Ludovica Sforzy. Łasiczka jest symbolem króla. Są to jedne z najbardziej znanych dziś dzieł tych artystów.